Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) (Dossier 34256)
Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2015 Hierbij zend ik u – conform mijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van SZW en naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie van SZW van 8 december – ter kennisneming het voorstel voor het onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC’s)1. ...

Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s) (Dossier 34256)
Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2015 Naar aanleiding van de brief van 21 september jl (Kamerstuk 34 300 XV, nr. ...

Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) (Dossier 34256)
Onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2015 Met interesse heb ik kennis genomen van het verslag, dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 19 oktober jl. heeft vastgesteld, inzake de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (Kamerstuk 34 256). ...

Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) (Dossier 34256)
Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2017 Om meer inzicht te verkrijgen in de pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches (opc’s) heb ik opdracht gegeven aan het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van opc’s. ...

Toekomst ouderparticipatiecrèches (Dossier 34256)
Toekomst ouderparticipatiecrèches Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2016 Inleiding Het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches1 (opc’s) leidde vorig jaar tot politieke en maatschappelijke discussies. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger (Dossier 31862)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger Brief regering ontslag werk Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2013 Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger (wetsvoorstel 31 862). ...

Meerlingenverlof (Dossier 34617)
Meerlingenverlof Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2017 Bij brief van 12 april 2017 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij verzocht met een voorstel te komen over de wijze waarop het onderdeel inzake het meerlingenverlof zodanig kan worden losgekoppeld van het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof1, dat het onderdeel inzake het meerlingenverlof separaat verder kan worden behandeld. ...

Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen (Dossier 34617)
Toezegging om het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen te halen Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2017 Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken (Kamerstuk 34 617, nr. 10) aan. ...