Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2022, over de proportionaliteitsberekeningen van het coronatoegangsbewijs (Dossier 35971)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2022, over de proportionaliteitsberekeningen van het coronatoegangsbewijs Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2022 In uw brief van 8 februari 2022 heeft u het verzoek van het lid Omtzigt overgebracht zoals dat is gedaan in de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari jl. ...

Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (Dossier 35971)
Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2022 Hierbij stuur ik u de rapportage van de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC naar de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35973)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2022 Bij koninklijke boodschap van 22 november 2021 is het voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 973, nrs. 1–2). ...

Verzoek tot aanhouding van de behandeling van de tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen en technische bepaling inreisregels (Dossier 35973)
Verzoek tot aanhouding van de behandeling van de tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen en technische bepaling inreisregels Brief regering gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2022 Bij uw Kamer zijn momenteel drie wetsvoorstellen in behandeling om als dat nodig is, het coronatoegangsbewijs ook in te kunnen zetten op de arbeidsplaats en in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs en om in zeer risicovolle omgevingen uitsluitend te kunnen werken met coronatoegangsbewijzen op basis van een vaccinatie- of herstelbewijs. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35817)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2022 Bij koninklijke boodschap van 22 april 2021 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak, aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 35 817, nrs. 1–2). ...

Stand van zaken mpox (Dossier 36167)
Stand van zaken mpox Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2022 Uw Kamer heeft mij verzocht om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de internationale uitbraak van mpox1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 36167)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2023 Bij koninklijke boodschap van 7 juli 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 36 167). ...