Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Wijziging ANBI-regeling (Dossier 31930)
Wijziging ANBI-regeling Brief regering belasting economie financiën ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009In de brief van 25 juni 2009, kenmerk 2009D32539, hebt u mij verzocht op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de instellingen die onder de gewijzigde Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwalificeren. ...

Reactie op rondetafelgesprek van 23-09-2009 inzake wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31 930) (Dossier 31930)
Reactie op rondetafelgesprek van 23-09-2009 inzake wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31 930) Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 15BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 september 2009Hierbij doe ik u een reactie toekomen op het rondetafelgesprek dat plaats heeft gevonden op 23 september 2009, zoals verzocht in uw brief van 24 september jl. (2009D45173)De deelnemers aan het rondetafelgesprek waren: (Deel I) Mw. ...

Afschrift van de brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inzake wijzigingen van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Afschrift van de brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inzake wijzigingen van de Successiewet 1956 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 37BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 oktober 2009Hierbij bied ik u een afschrift aan van de brief1 die heden is verzonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Beantwoording vragen gesteld in het plenair debat over de de Successiewet 1956 (31930) (Dossier 31930)
Beantwoording vragen gesteld in het plenair debat over de de Successiewet 1956 (31930) Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 76BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2009In deze brief beantwoord ik de technische vragen over het voorstel van Wet tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31 930) die gesteld zijn in het plenair debat van 28 oktober 2009.Vragen gesteld door de leden van de fractie van het CDAIs de regering bereid om op laagdrempelige manier samenwoners de gelegenheid te geven zich te registreren als partners, zoals één dag in de week gratis op het gemeentehuis? ...

Toezending ministeriële regeling inzake APV's (Dossier 31930)
Toezending ministeriële regeling inzake APV's Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 februari 2010Bij de behandeling op 29 oktober 2009 van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) in uw kamer (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg inzake de inzake de Successiewet 1956 op 12 oktober 2009 (Dossier 31930)
Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg inzake de inzake de Successiewet 1956 op 12 oktober 2009 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u aan de aanvullende informatie waarom is gevraagd tijdens het wetgevingsoverleg op 12 oktober 2009 inzake het voorstel van wet herziening van de Successiewet 1956 (31 930).De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 (Dossier 31930)
Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 86BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Hierbij bied ik u aan een afschrift van een brief1 die ik heden heb verzonden aan de KNB inzake wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) (Dossier 31930)
Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (Stb. 564) in werking getreden. ...

Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) (Dossier 31930)
Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 36BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u aan mijn reactie op de ingediende amendementen op wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel (Dossier 31930)
Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 87BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2009In aanvulling op mijn brief van 2 november jongstleden (kamerstuk 31 930, nr. ...

Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 60BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2009Hierbij doe ik u een beoordeling toekomen van de tot op heden ingediende amendementen, met dien verstande dat ik op de amendementen met volgnummers 19 tot en met 34 van kamerstuk 31 930 reeds ben ingegaan in mijn brief van 13 oktober jongsleden1. ...

Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2009InleidingIn deze brief zal ik ingaan op het in de heffing betrekken van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) en de verdragsrechtelijke aspecten daarvan. ...

Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen (Dossier 31930)
Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 81BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 november 2009InleidingTijdens het plenair debat van afgelopen donderdag inzake het voorstel van wet tot herziening van de Successiewet 1956 enz. (31 930) heb ik de Kamer een brief toegezegd waarin ik nader zal ingaan op een aantal punten die in dat debat aan de orde zijn gesteld.Van de gelegenheid maak ik gebruik om, naast de toegezegde reacties inzake de amendementen ingediend op stukken nr. 75 (voorheen 50), nr. 55 en nr. 68, ook mijn reactie te geven op een amendement waarvoor op mijn departement een verzoek is gekomen voor technische bijstand bij het opstellen ervan. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs (Dossier 30246)
Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2006Bijgaand ontvangt u vier rapporten van onderzoeken die zijn verricht in het kader van de evaluatie van de materiële bekostiging van scholen voor primair onderwijs.1De scholen voor het primair onderwijs ontvangen, naast de vergoeding voor personele kosten, een vergoeding voor de materiële instandhouding. ...

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' (Dossier 30246)
Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 mei 2006Op 23 maart 2006 is in uw Kamer de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel over de afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen (Kamerstukken II 2004/05, 30 246) geweest (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2005–2006, nr. ...

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging (Dossier 30246)
De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2006Met uw brief van 31 augustus 2006, kenmerk 06-OCW-B-041, over materiële instandhouding heeft u mij verzocht om voor half september mijn beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging aan de Kamer te zenden.In de beantwoording op de schriftelijke vragen van mw. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Brief regering; Intrekking van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juni 2010Bij koninklijke boodschap van 31 januari 2007 is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden (Kamerstukken II 2006/07, 30 946). ...