Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (Dossier 32701)
Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2012 Bijgaand doe ik u een afschrift van bijgevoegde brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer toekomen over Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (Kamerstuk 32 701, nr I)*. ...

Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (n.a.v. motie Peters c.s. (32701, nr. 25)) (Dossier 32701)
Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (n.a.v. motie Peters c.s. (32701, nr. 25)) Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2012 Op 14 februari jl. heeft in de Kamer een VAO plaatsgevonden over de Handelingen II 2011/12, nr. 53, behandeling verslag algemeen overleg over de tijdelijke regeling uitkering aan voormalige WWIK-gerechtigden. ...

Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (Dossier 32701)
Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij verzocht vóór donderdag 19 januari 2012 10.00 uur te informeren over de overgangsregeling WWIK. ...

Reactie op de uitspraak van de rechtbank n.a.v. het aangespannen kort geding door de FNV en enkele individuele kunstenaars inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Dossier 32701)
Reactie op de uitspraak van de rechtbank n.a.v. het aangespannen kort geding door de FNV en enkele individuele kunstenaars inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2012 Conform uw verzoek reageer ik hierbij op de uitspraak d.d. 3 januari 2012 van de rechtbank ’s-Gravenhage in het kort geding inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). ...