Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Stand van zaken wetsvoorstel versterking positie leraren (#:-)
Stand van zaken wetsvoorstel versterking positie leraren Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2012 Bij brief van 4 oktober 2012 vroeg uw Kamer mij om een stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel versterking positie leraren (Kamerstuk 32 396). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2022 Bij koninklijke boodschap van 28 mei 2010 is het voorstel van een wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 32 396). ...

Ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren (#:-)
Ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 november 2011 is gesproken over mijn brief inzake ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren (32 396). ...

Ontwikkelingen m.b.t. Wetsvoorstel versterking positie leraren (32396) (#:-)
Ontwikkelingen m.b.t. Wetsvoorstel versterking positie leraren (32396) Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2011 Zoals u weet is het stimuleren en versterken van de professionele dialoog in de school een van de kernpunten uit het actieplan «Leraar 2020, een krachtig beroep! ...