Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Presentatie technische briefing wet kilometerprijs (Dossier 32216)
Presentatie technische briefing wet kilometerprijs Brief regering belasting financiën verkeer weg 32 216Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 februari 2010Naar aanleiding van het verzoek om documenten behorende bij de technische briefing over de Wet Kilometerprijs meld ik u het volgende.Ik ben ingegaan op het verzoek van uw Kamer een technische briefing met ambtenaren over dit wetsvoorstel te organiseren. ...

Achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport "effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs" en "Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing" (Dossier 32216)
Achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport "effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs" en "Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing" Brief regering belasting financiën verkeer weg 32 216Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Hierbij bied ik u een aantal relevante stukken1 aan die bij de Wet kilometerprijs horen:1. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs (Dossier 32216)
Brief houdende intrekking van het voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs Brief regering belasting financiën verkeer weg Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011In het regeerakkoord is opgenomen dat er deze kabinetsperiode geen kilometerbeprijzing komt. ...

Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies (Dossier 32216)
Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies Brief regering belasting financiën verkeer weg 32 216Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 januari 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft mij verzocht de brief over kilometerprijs en planstudies vóór 12 januari 2010 aan uw Kamer te doen toekomen (32 216/2009D59175).Het is voor mij helaas niet mogelijk om de brief voor de u gevraagde datum te sturen, omdat het kabinet nog in de fase van oordeelsvorming zit. ...