Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van de leden Pechtold en Koser Kaya over het laten vervallen van de grens van € 75000,- (Dossier 31862)
Amendement van de leden Pechtold en Koser Kaya over het laten vervallen van de grens van € 75000,- Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 17AMENDEMENT VAN DE LEDEN PECHTOLD EN KOSER KAYAOntvangen 2 februari 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hoger».IIIn artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 685a, eerste lid, de zinsnede «indien het jaarsalaris gelijk is aan of hoger dan € 75 000».IIIIn artikel I, onderdeel B, vervalt artikel 685a, vierde lid.ToelichtingDit amendement zorgt ervoor dat de grens van €75 000 komt te vervallen. ...

Amendement van het lid Ulenbelt over het maximeren van de door de rechter toegekende ontbindingsvergoeding op € 300.000 (Dossier 31862)
Amendement van het lid Ulenbelt over het maximeren van de door de rechter toegekende ontbindingsvergoeding op € 300.000 Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 15AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELTOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger».IIIn artikel I, onderdeel B, wordt artikel 685a als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Ulenbelt over het in de wet opnemen van de kantonrechtersformule (Dossier 31862)
Amendement van het lid Ulenbelt over het in de wet opnemen van de kantonrechtersformule Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 14AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELTOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel B, komt artikel 685a te luiden:Artikel 685a1. ...

Amendement van het lid Van Hijum ertoe strekkende dat de rechter bij het bepalen van de vergoeding meeweegt in welke mate de werkgever gelegenheid tot scholing heeft gegeven (Dossier 31862)
Amendement van het lid Van Hijum ertoe strekkende dat de rechter bij het bepalen van de vergoeding meeweegt in welke mate de werkgever gelegenheid tot scholing heeft gegeven Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUMOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 685a, onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:4. ...