Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken (Dossier 35732)
Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S. ...

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732), alsmede de huidige avondklokmaatregel, in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over de Tijdelijke wet per direct controversieel verklaren (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over de Tijdelijke wet per direct controversieel verklaren Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) per direct toegevoegd dient te worden aan de lijst van controversiële onderwerpen en per direct controversieel wordt verklaard, en gaat over tot de orde van de dag. ...