Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorzieningenrechter de eerst gekozen wettelijke route voor de avondklok als «niet legitiem» beoordeelde; constaterende dat over de tweede route die het kabinet koos door de Raad van State negatief geadviseerd werd; constaterende dat de derde route, zoals die nu voorligt, niet in die hoedanigheid ter advisering aan de Raad van State is voorgelegd; constaterende dat de uitwerking van het wetsvoorstel zeer complex is vanwege de juridische samenhang met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de Wet publieke gezondheid; verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 alsnog voor nader advies aan de Raad van State voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Esch en Wassenberg over geen enkele vorm van jacht uitzonderen van de avondklok (Dossier 35732)
Motie van de leden Van Esch en Wassenberg over geen enkele vorm van jacht uitzonderen van de avondklok Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN WASSENBERG Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen enkele vorm van jacht uit te zonderen van de avondklok, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...