Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie van het lid Omtzigt over bij het ontwerp van een regeling voldoende rekening houden met de groep van partners die bij elkaar zijn gebleven (Dossier 35957)
Motie van het lid Omtzigt over bij het ontwerp van een regeling voldoende rekening houden met de groep van partners die bij elkaar zijn gebleven Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat partners die bij elkaar gebleven zijn, op achterstand gezet kunnen worden bij een ex-partnerregeling; verzoekt de regering bij het ontwerpen van de regeling voldoende rekening te houden met deze groep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB (Dossier 35957)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd (Dossier 35845)
Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt het voorgestelde artikel 13a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...