Zoeken


Dossier
Status
Partij
GPV 4
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
GPV 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap defensie internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet voor de bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen). ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport defensie internationaal Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 juli 2010 en het nader rapport d.d. 13 oktober 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Defensie. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING InleidingVeteranen hebben Nederland gediend onder oorlogsomstandigheden en door deelname aan missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet defensie internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...