Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

97 resultaten

Amendement van het lid Sap over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 47AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie (Dossier 31930)
Motie Koser Kaya c.s. over betrekken van de positie van alleenstaanden in het onderzoek van de belastingscommissie Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 74MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de samenlevingsvormen in de samenleving veranderen en dat hiermee rekening dient te worden gehouden;verzoekt de regering de positie van de alleenstaanden en andere moderne samenlevingsvormen expliciet mee te nemen in het onderzoek van de belastingcommissie onder voorzitterschap van prof. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 51 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 51 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 80GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:6. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 61NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 51AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 49GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 84NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 80Ontvangen 3 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:6. ...

Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit (Dossier 28178)
Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief van het lid Dibi houdende intrekking van het Voorstel van wet van het lid M.B. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28631)
Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28761)
Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit intrek.1 Voortman ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 29275)
Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid werk Nr. 8 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en het voorstel van wet betreffende het wijzigen van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden intrek. ...

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel (Dossier 30900)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 9 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 15 januari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren intrek. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 28 juni 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 4 februari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2019 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, intrekken. ...

Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (#:-)
Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 8 BRIEF VAN HET LID ÖZDIL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik inzake dit initiatiefwetsvoorstel niet langer zal optreden als mede-initiatiefnemer. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 6 april 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel C, komen het derde en vierde lid van het voorgestelde artikel 8a als volgt te luiden: 3. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. ...