Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium (Dossier 35282)
Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 471 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor». ...

Amendement van het lid Baudet over het noodzakelijkheidscriterium (Dossier 35282)
Amendement van het lid Baudet over het noodzakelijkheidscriterium Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor». ...

Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken (Dossier 35732)
Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid (Dossier 35732)
Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN WILDERS Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Haga over een maximale duur van twee weken (Dossier 35732)
Amendement van het lid Van Haga over een maximale duur van twee weken Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 58c wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...