Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35845)
Nota van wijziging Nota van wijziging gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 19 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt na «2024» ingevoegd «of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35845)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 8 september 2021 ALGEMEEN Met belangstelling heeft het kabinet kennisgenomen van de bijdragen van de fracties aan het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17) (Dossier 35845)
Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel niet-indexeren kinderbijslag op 13 oktober jl. ...