Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35845)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 25 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2022 Bij Koninklijke Boodschap van 27 mei 2021 is het voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd, aangeboden aan uw Kamer.1 Op 26 oktober 2021 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Verslag (Dossier 35845)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen (Dossier 35845)
Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...