Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
GL 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
GL 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd (Dossier 34088)
Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel M een onderdeel ingevoegd, luidende: Ma Na artikel 41 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 41a 1. ...