Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel J, wordt artikel 31 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...