Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Amendement van het lid Tony Van Dijck over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tony Van Dijck over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiƫn ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 50AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCKOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiƫn ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 75GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 30 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I wordt na onderdeel AH een onderdeel ingevoegd, luidende: AHa. ...