Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 34 over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 34 over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 58GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. om zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking te laten komen voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 (Dossier 31930)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. om zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking te laten komen voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 57AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S.Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) (Dossier 31930)
Gew motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (t.v.v. 31 930, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 85GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70Voorgesteld 3 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat een samenlevingsovereenkomst aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een geregistreerd partnerschap een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor de samenlevingsovereenkomst in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratie-alternatief te bieden waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing isen gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 82GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 3 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Cramer om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen bij een vermogen van € 1.500.000 en tegelijkertijd van het bedrag boven de drempel 80% in plaats van 90% van het vermogen vrij te stellen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen bij een vermogen van € 1.500.000 en tegelijkertijd van het bedrag boven de drempel 80% in plaats van 90% van het vermogen vrij te stellen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 33AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AH, artikel 35b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 59AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (Dossier 31930)
Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 70MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat het geregistreerd partnerschap aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een samenlevingsovereenkomst een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor het geregistreerd partnerschap in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratiealternatief te bieden, waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing is,en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 54AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S. ...

Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen (Dossier 31930)
Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 69MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving;van mening, dat deze verenigingen en organisaties het verdienen dat de overheid hen faciliteert;constaterende, dat de door de regering in het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 voorgestelde faciliteiten voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) hiervoor zorgen;constaterende, dat mensen die vermogen nalaten of schenken aan voornoemde instellingen zekerheid moeten hebben over de vraag of hetgeen zij nalaten of schenken aan een dergelijke instelling niet met successierechten wordt getroffen;constaterende, dat deze zekerheid kan worden geboden door toegelaten instellingen in een register op te nemen;verzoekt de regering in overleg met het veld voor 1 maart 2010 voor een dergelijk register te zorgen en de Kamer hierover te informeren;en verzoekt de regering tevens met nadere voorstellen te komen ter ondersteuning en facilitering van SBBI’s,en gaat over tot de orde van de dag.OmtzigtCramerTang ...

Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 6AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 8 juli 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, eerste lid, onder c, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».IIIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, vijfde lid, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».ToelichtingDit amendement regelt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving van toepassing blijft op alle aanmerkelijk belanghouders. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 53GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van de leden Tang en Cramer over korting op de erfbelasting (Dossier 31930)
Amendement van de leden Tang en Cramer over korting op de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 55AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (Dossier 31930)
Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 71MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij verkrijging van ondernemingsvermogen als gevolg van een nalatenschap het op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling voorwaardelijk vrij te stellen gedeelte van dat vermogen wordt berekend over de waarde van het ondernemingsvermogen zonder aftrek van de met de verkrijging samenhangende overbedelingsschulden aan de andere erfgenamen;overwegende, dat bij die andere erfgenamen het met het ondernemingsvermogen samenhangende deel van hun onderbedelingsvorderingen normaal onderworpen is aan de heffing van erfbelasting, behoudens een faciliteit voor rentedragend uitstel;overwegende, dat in die situatie de bedrijfsopvolgingsregeling in onvoldoende mate uitwerkt overeenkomstig haar ratio, te weten het bevorderen van de continuïteit van ondernemingen, doordat het «indirecte» aandeel van de andere erfgenamen in het ondernemingsvermogen niet onder de regeling valt en de erfgenaam die het ondernemingsvermogen verkrijgt, een te hoge voorwaardelijke vrijstelling krijgt;overwegende, dat het voorgaande zich in het bijzonder voordoet in de «standaard»-situatie dat een partner overlijdt met achterlating van de andere partner en kinderen en de langstlevende partner krachtens, al dan niet wettelijke, verdeling het ondernemingsvermogen verkrijgt;verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om in de genoemde situatie de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling te verlenen op het niveau van de nalatenschap, waarbij de andere erfgenamen ook voor hun deel van de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het ondernemingsvermogen in de faciliteit delen, en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 79NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 54 dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 54 dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 68GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...