Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 17 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 21 december 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken intrek. ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Rechtspraak en aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief Presidium; Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Rechtspraak en aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 14 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 16 oktober 2013 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie bij brief van 9 oktober 2013 om advies te vragen aan de Raad voor de Rechtspraak en aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830). ...

Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief regering; Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Per brief van 3 oktober 2013 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht te adviseren over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830), ook in relatie tot relevante Europese jurisprudentie op dit vlak. ...

Nader verslag (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 september 2013 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 september 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel B, wordt «Bij het horen» vervangen door: Voorafgaand aan het horen. ...

Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 11 BRIEF VAN HET LID SCHOUW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2013 Hierbij deel ik u mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Schouw. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Verslag Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 10VERSLAGVastgesteld 20 december 2007De vaste commissie voor Justitie1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Voorstel van Wet Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 8VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Advies Raad van State en Reactie van de Indieners Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 7ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 13 december 2006 en de reactie van de indieners d.d. 29 oktober 2007, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Memorie van Toelichting Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 9MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE1. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief over het advies van de Raad van de Rechtspraak over het onderhavige wetsvoorstel Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 6BRIEF VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAKAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 april 2007Bij brief van 8 februari jl., verzocht u de Raad voor de rechtspraak advies uit te brengen inzake het initiatiefvoorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 380).Volgens de initiatiefnemers is de rechtsbescherming in de Vreemdelingenwet 2000 op papier goed geregeld, maar is het in de praktijk met deze rechtsbescherming aanzienlijk minder goed gesteld. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief over verdediging van het wetsvoorstel door de heer Pechtold in plaats van mevrouw Lambrechts, wegens vertrek uit de Kamer Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Lambrechts en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 4BRIEF VAN HET LID VAN DER HAMAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 6 december 2006Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Lambrechts de verdediging van het initiatiefvoorstel zal worden voortgezet door – in volgorde – de heer Pechtold en ondergetekende.Van der Ham ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief Presidium over adviesaanvraag Raad voor de rechtspraak Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 5BRIEF VAN HET PRESIDIUMAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 januari 2007Het Presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissies voor Justitie bij brief van 22 januari 2007 (zie bijlage) aan u voor om conform artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie advies te vragen aan de Raad voor de rechtspraak over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830).Het Presidium stelt u voor om hiermee in te stemmen.De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,G. ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Geleidende brief Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Lambrechts en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 9 oktober 2006Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.LambrechtsVan der Ham ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Voorstel van wet Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Lambrechts en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30830)
Voorstel wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuursrecht bezwaar en klachten immigratie migratie en integratie recht 30 830Voorstel van wet van de leden Lambrechts en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzakennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...