Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 4
GL 1
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 4
GL 1
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28631)
Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Advies Raad van State en Reactie van de Indiener Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)AADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 14 januari 2003 en de reactie van de indiener d.d. 28 januari 2003, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Voorstel van Wet Zoals het Luidt na Advies van de Raad van State Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)nr. 4VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Memorie van Toelichting Zoals Deze Luidt na Advies van de Raad van State Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)nr. 5MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS DEZE LUIDT NA ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEAlgemeen deelDeze novelle heeft tot doel het verplichte label te schrappen uit de voorgestelde regeling voor duurzaam geproduceerd hout. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Gewijzigd amendement over vermelding van de productiewijze van hout Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)nr. 15GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHREIJER-PIERIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10Ontvangen 25 januari 2005De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel cA, komt artikel 9.5, eerste lid te luiden:1. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Derde nota van wijziging in verband met onder meer de door de minister van VROM vast te stellen beoordelingsrichtlijn Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Amendement om duurzaam bosbeheer en traceringssystemen niet te beoordelen volgens criteria van Forest Stewardship Council Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID SCHREIJER-PIERIKOntvangen 25 januari 2005De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel bA, artikel 9.4, tweede lid, komt te luiden:2. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Tweede nota van wijziging Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Brief met mededeling van ontvangst 'uitvoering gemotiveerde meningen'(ugm's) van Europese Commissie, België, Zweden, Finland en Oostenrijk Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Brief staatssecretaris over het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland betreffende duurzaam geproduceerd hout Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Amendement over vermelding van de productiewijze van hout Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Amendement over de herkomst van hout met een merkteken Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Nota van wijziging Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Verslag Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Memorie van toelichting Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Voorstel van wet Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28631)
Voorstel van wet van lid M. Vos tot tweede wijziging voorstel wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout); Geleidende brief Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid 28 631Voorstel van wet van het lid M. ...