Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35282)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 66 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Bij koninklijke boodschap van 9 september 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 35 282). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 36316)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering natuur en milieu water Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2024 Bij koninklijke boodschap van 6 maart 2023 is een voorstel van wet, houdende wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit) (Kamerstukken II 2022/23, 36 316, nr. 2) ingediend bij de Staten-Generaal. ...