Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 5
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 5
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36080)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 juni 2022 Inleiding De regering is de vaste commissie voor Financiën erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de door haar daarover gestelde vragen. ...

Voorstel van wet (Dossier 36080)
Voorstel van wet Voorstel van wet financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36080)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN § 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36080)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36080)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 april 2022 en het nader rapport d.d. 13 april 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...