Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-V)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 36484)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie overige economische sectoren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36484)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie overige economische sectoren Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36484)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 november 2023 en het nader rapport d.d. 12 december 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36484)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie overige economische sectoren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector). ...

Voorstel van wet (Dossier 36442)
Voorstel van wet Voorstel van wet financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36442)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN § 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36442)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 februari 2023 en het nader rapport d.d. 28 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36442)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36080)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 juni 2022 Inleiding De regering is de vaste commissie voor Financiën erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de door haar daarover gestelde vragen. ...

Voorstel van wet (Dossier 36080)
Voorstel van wet Voorstel van wet financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36080)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN § 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36080)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36080)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 april 2022 en het nader rapport d.d. 13 april 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 36032-(R2162))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 10 maart 2021 en het nader rapport d.d. 7 februari 2022, aangeboden aan de Koning door de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, mede namens de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36032-(R2162))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht). ...

Verslag van de Staten van Aruba (Dossier 36032-(R2162))
Verslag van de Staten van Aruba Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA Ontvangen 20 mei 2022 De in de Staten van Aruba aanwezige fracties stellen dat de Koning op 9 februari 2022 het voorstel van rijkswet houdende regels voor het Financieel Toezicht op Aruba (RAft) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten aangeboden. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 36032-(R2162))
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36032-(R2162))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. ...