Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Jaarverslag BES-fonds 2012 (Dossier 33605-H)
Jaarverslag BES-fonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33605-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 21 juni 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2012 (Dossier 33605-C)
Jaarverslag Provinciefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2012 (Dossier 33605-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-VII)
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (Dossier 33605-IIB)
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)     blz. ...

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-IV)
Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Jaarverslag Staten-Generaal 2012 (Dossier 33605-IIA)
Jaarverslag Staten-Generaal 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...