Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34389)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Fractieafsplitsingen (Dossier 34183)
Fractieafsplitsingen Brief regering ...

Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten (Dossier 31734)
Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten Brief regering luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht verkeer Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2012 In de brief van 4 juni 2012 bij de antwoorden1 op de vragen van het lid Schouw over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten is uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV (verder Morpho) heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. ...

Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Dossier 32334)
Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter Brief regering recht staatsrecht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij op 15 juni jl. gevraagd naar mijn standpunt met betrekking tot de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (hierna: het wetsvoorstel-Van Tongeren).1 De regeling voor wijziging van de Grondwet is neergelegd in artikel 137 van de Grondwet. ...