Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 33605-IIA)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 juli 2013 In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Jaarverslag Staten-Generaal 2012 (Dossier 33605-IIA)
Jaarverslag Staten-Generaal 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-IIA)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-IIA)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...