Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten (Dossier 31734)
Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten Brief regering luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht verkeer Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2012 In de brief van 4 juni 2012 bij de antwoorden1 op de vragen van het lid Schouw over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten is uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV (verder Morpho) heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. ...