Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

67 resultaten

Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (Dossier 35925-VI)
Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet Amendement ...

Amendement van de leden Swinkels en Van Nispen over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet (Dossier 34389)
Amendement van de leden Swinkels en Van Nispen over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over concentratie van zaken van het CBb bij het gerechtshof Den Haag (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over concentratie van zaken van het CBb bij het gerechtshof Den Haag Amendement ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt "mens volgt werk" (Dossier 34389)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt "mens volgt werk" Motie ...

Motie van het lid Van Nispen over afschaffing van het budget voor loopbaanbegeleiding voor oud-politici (Dossier 34183)
Motie van het lid Van Nispen over afschaffing van het budget voor loopbaanbegeleiding voor oud-politici Motie ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de registratie van anonieme brieven (Dossier 34183)
Motie van het lid Schouw c.s. over de registratie van anonieme brieven Motie ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s (t.v.v. 34 183 nr. 16) over de registratie van anonieme brieven (Dossier 34183)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s (t.v.v. 34 183 nr. 16) over de registratie van anonieme brieven Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van de leden Schouw en Van Nispen over meer openbaarheid geven aan de vergaderingen van het Presidium en de commissie voor de Werkwijze (Dossier 34183)
Motie van de leden Schouw en Van Nispen over meer openbaarheid geven aan de vergaderingen van het Presidium en de commissie voor de Werkwijze Motie ...

Motie van de leden Van Nispen en Fokke over minder dan 10% externe inhuur (Dossier 34183)
Motie van de leden Van Nispen en Fokke over minder dan 10% externe inhuur Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Nispen (t.v.v. 34 183 nr. 15) over meer openbaarheid geven aan de vergaderingen van het Presidium en de commissie voor de Werkwijze (Dossier 34183)
Gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Nispen (t.v.v. 34 183 nr. 15) over meer openbaarheid geven aan de vergaderingen van het Presidium en de commissie voor de Werkwijze Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van het lid Lahlah c.s. over het beschrijven van de mogelijkheid tot afschalen van het beveiligingsniveau en de bijbehorende processen (Dossier 36372)
Motie van het lid Lahlah c.s. over het beschrijven van de mogelijkheid tot afschalen van het beveiligingsniveau en de bijbehorende processen Motie criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Motie van het lid Sneller c.s. over de plaatsingscriteria voor de AIT verduidelijken in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Dossier 36372)
Motie van het lid Sneller c.s. over de plaatsingscriteria voor de AIT verduidelijken in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden Motie criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen over uitbreiding van Bureau Wetgeving en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (Dossier 34686)
Motie van het lid Van Nispen over uitbreiding van Bureau Wetgeving en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven Motie begroting financiën Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Kamerleden ondersteuning nodig hebben bij de parlementaire controle en het wetgevingsproces vanuit de Kamer; van mening dat het wenselijk is wanneer de formatie van Bureau Wetgeving en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven verder wordt uitgebreid, ter versterking van het democratische proces; verzoekt het presidium, deze formaties uit te breiden en de dekking daarvoor te vinden in de formatie van het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers, en gaat over tot de orde van de dag. ...