Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

356 resultaten

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31362)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 7VERSLAGVastgesteld 11 juli 2008De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveAlgemeen 1Aanleiding voor en doelstelling van dit wetsvoorstel 2Kern van het wetsvoorstel 3Kolencentrales in perspectief 4Huidig CO2-beleid op het gebied van kolencentrales 4Beleidsmatige onderbouwing 5Alternatieven 5Invoering drempel CO2-emissie 6Tariefsverhoging 6Effecten 6Belastingopbrengst 7Invoeringstermijn 8Belastinglast 8Europese aspecten 8AlgemeenDe leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het initiatief van de gewaardeerde collega Duyvendak. ...

Verslag (Dossier 35761)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35754)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 32 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 januari 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 36243)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 december 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 Jaarverslag ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 35752)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 35936)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 22139)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (Dossier 33605-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 Jaarverslag ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 33605-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (Dossier 33605-V)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34350-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012 (Dossier 33605-X)
Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012 Jaarverslag ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Defensie (Dossier 33605-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Defensie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...