Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

235 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales (Dossier 31362)
Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag energie natuur en milieu Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 april 2010AlgemeenIk wil de leden van de fracties van CDA, PvdA, SP, VVD en ChristenUnie bedanken voor de getoonde interesse en waardering voor mijn initiatiefwetsvoorstel. ...

Nota van Wijziging (Dossier 31362)
Nota van Wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 juni 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31362)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) energie natuur en milieu Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota van wijziging (Dossier 35761)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 17 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35761)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 16 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 september 2023 Inhoudsopgave I. ...

Nota van wijziging (Dossier 36410-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 26 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (XVI) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36243)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht rechtspraak Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 maart 2023 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-VI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving   Vastgestelde begroting       Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 15.447.474 15.473.901 1.570.467             Beleidsartikelen       31 Politie 6.674.646 6.695.742 500 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.868.858 1.868.858 198.130 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 1.466.556 1.470.556 1.280.049 34 Straffen en Beschermen 3.241.763 3.241.763 82.382 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 291.752 291.752 2.000 37 Migratie 1.202.839 1.202.839 3.000             Niet-beleidsartikelen       91 Apparaat Kerndepartement 460.130 461.461 4.406 92 Nog onverdeeld 237.817 237.817 0 93 Geheim 3.113 3.113 0 Toelichting Algemeen In de nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke aan de begroting van JenV zijn toegevoegd ten uitvoering van de motie Hermans. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-VI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 21 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede nota van wijziging) (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting     Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 15.653.516 15.679.943 1.570.467             Beleidsartikelen       31 Politie 6.676.221 6.697.317 500 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.871.734 1.871.734 198.130 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 1.466.556 1.470.556 1.280.049 34 Straffen en Beschermen 3.241.763 3.241.763 82.382 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 491.752 491.752 2.000 37 Migratie 1.203.364 1.203.364 3.000             Niet-beleidsartikelen       91 Apparaat Kerndepartement 461.196 462.527 4.406 92 Nog onverdeeld 237.817 237.817 0 93 Geheim 3.113 3.113 0 Toelichting Algemeen In de tweede nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke na de eerste nota van wijziging zijn toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35752)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35936)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota van verbetering (Dossier 22159)
Nota van verbetering Nota van verbetering ...

Nota van wijziging (Dossier 34350-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota van wijziging (Dossier 34389)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 36031-(R2161))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota van wijziging (Dossier 36031-(R2161))
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota n.a.v. verslag (Dossier 27653)
Nota n.a.v. verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34183)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota van verbetering (Dossier 34183)
Nota van verbetering Nota van verbetering ...