Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 20 maart 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 20 maart 2023 Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van de leden Dassen en Sneller over het versterken van de inhoudelijke ondersteuning op EU-gebied (Dossier 36062)
Motie van de leden Dassen en Sneller over het versterken van de inhoudelijke ondersteuning op EU-gebied Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN DASSEN EN SNELLER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de complexiteit en omvang van Europese wet- en regelgeving en besluitvorming toenemen; overwegende dat de kennis van Europese aangelegenheden en de grip op Europese wet- en regelgeving en besluitvorming vanuit de Tweede Kamer vergroot kunnen en moeten worden; verzoekt het presidium om: – de inhoudelijke ondersteuning op EU-gebied voor de hele Tweede Kamer te versterken door toe te werken naar ten minste één EU-specialist per commissie; – bij de personele uitbreiding van de DAO en de Griffie te investeren in internationale ervaring en kennis; – het uitbreiden van het parlementaire kantoor in Brussel met ten minste één fte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 36173)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 36173)
Geleidende brief Geleidende brief belasting financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36173)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug (Dossier 36173)
Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER, ALKAYA, VAN RAAN EN GÜNDOGAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2022 Hierbij delen wij u mede dat het lid Maatoug het bovengenoemd wetsvoorstel mede zal verdedigen. ...

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 36353)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 36353)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) defensie internationaal Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 21 augustus 2023 [W07.23.00108/II/K] en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 21 mei 2024, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 36353)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK I. ...

Geleidende brief (Dossier 36353)
Geleidende brief Geleidende brief defensie internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36353)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...