Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Geleidende brief (Dossier 34308)
Geleidende brief Geleidende brief huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 1 oktober 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers. ...

Voorstel van wet (Dossier 34308)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34308)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34423)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota van wijziging (Dossier 34423)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 15, eerste lid, wordt «Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie? ...

Geleidende brief (Dossier 34423)
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap). ...

Voorstel van wet (Dossier 34423)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34423)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) (Dossier 34423)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 4 HERDRUK1 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 4 maart 2016 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU- lidmaatschap), met memorie van toelichting. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34051)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 maart 2016 Inleiding Initiatiefnemer dankt de leden van de VVD-, PvdA-, SP-, CDA-, D66-, ChristenUnie- en SGP-fracties voor hun inbreng aangaande onderhavig wetsvoorstel. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34051)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 28 juni 2016 1. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34051)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE INHOUDSOPGAVE blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34051)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34051)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE         I ALGEMEEN DEEL 1       1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34051)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Ontvangen 28 januari 2015 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 december 2014 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 januari 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 34051)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 10 oktober 2014 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting. ...

Geleidende brief (Dossier 34521)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 18 juli 2016 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het beëindigen van positieve discriminatie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34521)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34521)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Bontes over grondwettelijke toetsing van de voorstellen van de werkgroep Fractievorming door de Raad van State (Dossier 34444)
Motie van het lid Bontes over grondwettelijke toetsing van de voorstellen van de werkgroep Fractievorming door de Raad van State Motie begroting bestuur financiĆ«n parlement Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkgroep Fractievorming verstrekkende voorstellen heeft gedaan om de rechten van afgesplitste Kamerleden te beperken; verzoekt de Kamer, deze voorstellen eerst grondwettelijk te laten toetsen door de Raad van State voordat zij overgaat tot wijziging van de betreffende reglementen, en gaat over tot de orde van de dag. ...