Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

87 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden Motie (gewijzigd/nader) ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) (Dossier 35166)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden (Dossier 35756)
Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden Motie landbouw planten Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VESTERING Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er volgens de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EG) geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden; constaterende dat zowel de doelen van de Kaderrichtlijn Water als die voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland niet gehaald worden, onder andere door de verontreiniging door pesticiden; verzoekt de regering het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden te verbieden, zowel binnen als buiten de landbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...