Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Memorie van Toelichting (Dossier 30309)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht 30 309Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 30309)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal recht staatsrecht 30 309Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 december 2005 en de reactie van de indiener d.d. 29 maart 2006, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 30309)
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal recht staatsrecht 30 309Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 september 2005Hierbij doe ik u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende vaststelling van een wet betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Wilders ...

Voorstel van Wet (Dossier 30309)
Voorstel van Wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht 30 309Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 29757)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie 29 757Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Geleidende brief (Dossier 29757)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie 29 757Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 15 september 2004Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de uitzonderingspositie van Kerkgenootschappen.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.WildersEerdmans ...

Voorstel van Wet (Dossier 29757)
Voorstel van Wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie 29 757Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...