Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een kasschuif toepassen om de bezuiniging op het scheiden van wonen en zorg terug te draaien (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een kasschuif toepassen om de bezuiniging op het scheiden van wonen en zorg terug te draaien Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen; overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven; overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven; verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paulusma en Slagt-Tichelman over de subsidieregeling voor pg-organisaties zo wijzigen dat zij zich onthouden van activiteiten die de toegang tot de zorg voor bepaalde groepen bemoeilijken (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Slagt-Tichelman over de subsidieregeling voor pg-organisaties zo wijzigen dat zij zich onthouden van activiteiten die de toegang tot de zorg voor bepaalde groepen bemoeilijken Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN SLAGT-TICHELMAN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) die subsidies ontvangen van de overheid geen activiteiten zouden mogen ondernemen waarmee toegang tot zorg wordt bemoeilijkt; verzoekt het kabinet om te onderzoeken of en zo ja, hoe de subsidieregeling voor pg-organisaties kan worden gewijzigd zodat pg-organisaties zich dienen te onthouden van activiteiten die tot doel hebben toegang tot vormen van zorg waar met name lhbtiq+-personen en vrouwen aanspraak op doen te beperken of te ontmoedigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (Dossier 33605-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 Jaarverslag ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Amendement van de leden Sneller en Lahlah over een maximum van twee rechtsbijstandverleners als optie en niet als standaard (Dossier 36372)
Amendement van de leden Sneller en Lahlah over een maximum van twee rechtsbijstandverleners als optie en niet als standaard Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELLER EN LAHLAH Ontvangen 6 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Lahlah c.s. over het beschrijven van de mogelijkheid tot afschalen van het beveiligingsniveau en de bijbehorende processen (Dossier 36372)
Motie van het lid Lahlah c.s. over het beschrijven van de mogelijkheid tot afschalen van het beveiligingsniveau en de bijbehorende processen Motie criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Amendement van de leden Sneller en Lahlah over het individueel afwegen of de maatregel dat telefoongesprekken alleen in een aangewezen plaats plaats hebben gewenst is (Dossier 36372)
Amendement van de leden Sneller en Lahlah over het individueel afwegen of de maatregel dat telefoongesprekken alleen in een aangewezen plaats plaats hebben gewenst is Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELLER EN LAHLAH Ontvangen 6 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Sneller c.s. over de plaatsingscriteria voor de AIT verduidelijken in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Dossier 36372)
Motie van het lid Sneller c.s. over de plaatsingscriteria voor de AIT verduidelijken in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden Motie criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. ...

Amendement van de leden Sneller en Lahlah over visueel toezicht als optie in plaats van als standaard (Dossier 36372)
Amendement van de leden Sneller en Lahlah over visueel toezicht als optie in plaats van als standaard Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELLER EN LAHLAH Ontvangen 6 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Lahlah ter vervanging van nr. 13 over visueel toezicht op afdelingen voor intensief toezicht als optie in plaats van als standaard (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Lahlah ter vervanging van nr. 13 over visueel toezicht op afdelingen voor intensief toezicht als optie in plaats van als standaard Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELLER EN LAHLAH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 8 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) (Dossier 36128)
Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...

Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (Dossier 36128)
Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien Motie belasting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...