Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet Amendement ...

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Amendement van de leden Swinkels en Van Nispen over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet (Dossier 34389)
Amendement van de leden Swinkels en Van Nispen over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet Amendement ...

Rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht (Dossier 34389)
Rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht Brief regering ...

Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Voortgang Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Amendement van de leden Taverne en Recourt over het eenmaal wijzigen van de benoeming (Dossier 34389)
Amendement van de leden Taverne en Recourt over het eenmaal wijzigen van de benoeming Amendement ...

Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Dossier 34389)
Reactie op amendementen ingediend bij de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak Brief regering ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34389)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34389)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Verslag (Dossier 34389)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34389)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Nota van wijziging (Dossier 34389)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Memorie van toelichting (Dossier 34389)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34389)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Amendement van de leden Taverne en Recourt over het behouden van artikel 42, vierde lid, Wet op de RvS (Dossier 34389)
Amendement van de leden Taverne en Recourt over het behouden van artikel 42, vierde lid, Wet op de RvS Amendement ...