Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie van het lid Segers c.s. over de mogelijkheid van algemeen overleggen waarin moties kunnen worden ingediend (Dossier 34183)
Motie van het lid Segers c.s. over de mogelijkheid van algemeen overleggen waarin moties kunnen worden ingediend Motie ...

Motie van het lid Schouw over het bestendigen van de EU-adviesmatrix (Dossier 34183)
Motie van het lid Schouw over het bestendigen van de EU-adviesmatrix Motie ...

Brief van het Presidium over de uitvoering van de motie Neppérus c.s. (Kamerstuk 33 924, nr. 8) (Dossier 34183)
Brief van het Presidium over de uitvoering van de motie Neppérus c.s. (Kamerstuk 33 924, nr. 8) Brief Presidium ...

Verslag (Dossier 34183)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

De Staat van de Tweede kamer (2014) (Dossier 34183)
De Staat van de Tweede kamer (2014) Brief Kamer ...

Aanbieding van de nota van wijziging inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34183)
Aanbieding van de nota van wijziging inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Presidium ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34183)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34183)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Begrotingstoelichting bij de Raming 2016 (Dossier 34183)
Begrotingstoelichting bij de Raming 2016 Brief Kamer ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2015, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34183)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2015, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Brief van het Presidium t.g.v. een notitie over de afsplitsing van fracties in de Kamer (Dossier 34183)
Brief van het Presidium t.g.v. een notitie over de afsplitsing van fracties in de Kamer Brief Presidium ...

Nota van verbetering (Dossier 34183)
Nota van verbetering Nota van verbetering ...

Brief van het Presidium over een gewijzigd format voor de publieke verantwoording van de fractiekostenregeling en informatie over de actuele financiële ontwikkelingen met betrekking tot de Raming voor 2016 (Dossier 34183)
Brief van het Presidium over een gewijzigd format voor de publieke verantwoording van de fractiekostenregeling en informatie over de actuele financiële ontwikkelingen met betrekking tot de Raming voor 2016 Brief Presidium ...

Nota van wijziging (Dossier 34183)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

De Raming (Dossier 34183)
De Raming Brief Kamer ...

Addendum bij De Staat van de Tweede kamer (2014) (Dossier 34183)
Addendum bij De Staat van de Tweede kamer (2014) Brief Kamer ...

Motie van het lid Van Nispen over afschaffing van het budget voor loopbaanbegeleiding voor oud-politici (Dossier 34183)
Motie van het lid Van Nispen over afschaffing van het budget voor loopbaanbegeleiding voor oud-politici Motie ...

Motie van het lid Bontes over dertigledendebatten inplannen op maandagen (Dossier 34183)
Motie van het lid Bontes over dertigledendebatten inplannen op maandagen Motie ...

Brief van het Presidium over het voorstel tot vervanging van het reisreglement Griffie IB door reisregeling buitenland (Dossier 34183)
Brief van het Presidium over het voorstel tot vervanging van het reisreglement Griffie IB door reisregeling buitenland Brief Presidium ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de registratie van anonieme brieven (Dossier 34183)
Motie van het lid Schouw c.s. over de registratie van anonieme brieven Motie ...