Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Lijst van vragen en antwoorden ...

Motie Van Gerven over behoud van de kerntaken "natuur" (Dossier 33605-XIII)
Motie Van Gerven over behoud van de kerntaken "natuur" Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 Lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Lijst van vragen en antwoorden ...

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 Rapport Algemene Rekenkamer ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur Lijst van vragen en antwoorden ...

Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen Motie ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur Lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 Jaarverslag ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines (Dossier 33605-XIII)
Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines Motie ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...