Zoeken


Soort
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Middeleeuwse “belastingheffing”
Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over middeleeuwse «belastingheffing» (ingezonden 8 augustus 2012). ...