Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Middeleeuwse “belastingheffing”
Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over middeleeuwse «belastingheffing» (ingezonden 8 augustus 2012). ...

Het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijk feestdagen zijn vergeten
Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijke feestdagen zijn vergeten (ingezonden 14 januari 2011). ...

Het Jaarbericht 2010 vban Inspectie Jeugdzorg
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Jaarbericht 2010 van De Inspectie Jeugdzorg (ingezonden 2 mei 2011). ...

Het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes
Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Defensie over het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes. ...

Syrië
Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Syrië (ingezonden 2 mei 2011). ...

Nigeria
Vragen van de leden Ormel en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Nigeria (ingezonden 2 mei 2011). ...

Het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake El Dridi
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake El Dridi (ingezonden 2 mei 2011). ...

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn
Vragen van de leden Spekman (PvdA), Schouw (D66), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn (ingezonden 2 mei 2011). ...

De positie van vrouwen in de Arabische regio
Vragen van de leden Ferrier en Ormel (beiden CDA) aan de staatsecretaris en de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van vrouwen in de Arabische regio. ...

Illegale houtexport vanuit Madagaskar
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over illegale houtexport vanuit Madagaskar (ingezonden 2 mei 2011). ...

De verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico (ingezonden 16 september 2011). ...

Ecologische braaklegging
Vragen van de leden De Mos en Gerbrands (beide PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ecologische braaklegging (ingezonden 16 september 2011). ...

Aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de dondorlanden zelf terecht komen
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de donorlanden zelf terecht komen (ingezonden 16 september 2011). ...