Zoeken


Status
Partij
CDA 467
Omtzigt 158
CU 125
PvdA 117
VVD 78
Meer...
D66 74
GL 62
SGP 61
PVV 37
NSC 34
BBB 31
SP 28
Fractie Den Haan 26
Volt 25
DENK 23
50PLUS 19
BVNL 18
PvdD 17
JA21 16
FVD 13
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
CDA 467
Omtzigt 158
CU 125
PvdA 117
VVD 78
Meer...
D66 74
GL 62
SGP 61
PVV 37
NSC 34
BBB 31
SP 28
Fractie Den Haan 26
Volt 25
DENK 23
50PLUS 19
BVNL 18
PvdD 17
JA21 16
FVD 13
Datum
Van:
Tot:

639 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de begroting geen formele doelstellingen bevat over het aantal te bouwen woningen; constaterende dat de regering in het debat over het Belastingplan wel heeft aangegeven dat er 80.000 woningen opgeleverd moeten worden in 2022, 90.000 in 2023 en 100.000 in 2024; verzoekt de regering deze doelstellingen per nota van wijziging in de begrotingswet/nota van toelichting op te nemen, samen met doelstellingen over het aantal betaalbare huur- en koopwoningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bepalen hoeveel starters elke gemeente moet huisvesten de komende jaren en dat op dezelfde manier dwingend op te gaan leggen aan gemeentes zoals gedaan wordt met andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers (Dossier 33873-(R2026))
Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers Motie internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 6 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 11 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er geen sprake mag zijn van amnestie en gratie voor de daders van de aanslag op de MH17 op 17 juli 2014; verzoekt de regering, te bevorderen dat de vragen hierover bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa binnen de reguliere termijn van drie maanden beantwoord worden; verzoekt de regering tevens, expliciet aan te geven of Oekraïne en Rusland ingestemd hebben met het antwoord, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening (Dossier 33949)
Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening Motie financieel toezicht financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT Voorgesteld 19 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nederlandse mkb in vergelijking met andere landen erg afhankelijk is van bankkrediet en de financiering van het mkb door banken de afgelopen jaren een enorm knelpunt is gebleken; overwegende dat kredietunies de potentie hebben een belangrijke rol te spelen in de financiering van het mkb, en bovendien de afhankelijkheid van het mkb van banken kunnen verminderen; constaterende dat de opstartkosten van kredietunies liggen tussen de € 50.000 en € 100.000 en dat dit voor beginnende kredietunies een flinke hap neemt uit hun liquiditeit en solvabiliteit; overwegende dat het belangrijk is dat kredietunies nu een vliegende start krijgen; verzoekt de regering, te bezien hoe aan beginnende kredietunies de eerste paar jaar een gericht opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening kan worden verstrekt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezinnen met kinderen de afgelopen jaren meer in koopkracht moesten inboeten dan mensen zonder kinderen; overwegende dat het onwenselijk is als kinderen opgroeien in armoede én dat het onwenselijk is als modale gezinnen met kinderen niet goed rond meer kunnen komen, omdat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat gezinnen er niet minder op vooruitgaan dan andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige belastingstelsel arbeid te veel belast, met een lagere werkgelegenheid tot gevolg; overwegende dat in het huidige belastingstelsel de marginale druk voor inkomens rond € 20.000 al 44,32% is en voor inkomens rond € 50.000 zelfs 48,32%; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat de middeninkomens een lagere belastingdruk krijgen zodat werken meer loont en de werkgelegenheid zal stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over semi-elektrische auto's die in essentie op benzine rijden (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over semi-elektrische auto's die in essentie op benzine rijden Motie belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na meer dan 6 miljard euro belastingkortingen voor zuinige en semi-elektrische auto's, plug-in hybrides nog steeds forse belastingsubsidies krijgen; constaterende dat dit ook geldt voor die plug-in hybrides die altijd op benzine en nooit op elektriciteit rijden; constaterende dat deze plug-in hybrides die alleen op benzine rijden vervuilender zijn dan een gewone middenklasser; van mening dat een semi-elektrische auto alleen een belastingvoordeel dient te krijgen indien er ook regelmatig elektrisch mee wordt gereden en dat er anders geen korting dient te zijn op het standaard bijtellingstarief van 25%; verzoekt de regering, voor of in de Autobrief 2.0 een concreet voorstel op te nemen waarbij semi-elektrische auto's hun bijtellingsvoordeel verliezen, indien zij in essentie als benzinevoertuig gebruikt worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over informeren van alle belastingplichtigen over een mogelijke naheffing (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over informeren van alle belastingplichtigen over een mogelijke naheffing Motie belasting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de afbouw van de heffingskortingen in het Belastingplan 2014 5 tot 6 miljoen belastingbetalers te maken krijgen met een forse naheffing; constaterende dat deze belastingverhoging leidt tot de hoogste naheffing bij hardwerkende burgers met een middeninkomen die hebben overgewerkt, die nachtdiensten draaien, ploegendiensten werken etc.; constaterende dat belastingplichtigen geen idee hebben of zij een naheffing over 2014 zullen krijgen en wat de hoogte van deze naheffing zal zijn; constaterende dat alle werkgevers en pensioenfondsen maandelijks aangifte doen via een PANA-bericht van alle beloningsbestanddelen van al hun werknemers en gepensioneerden en dat de Belastingdienst en het UWV zeer goed op de hoogte zijn van wie er een naheffing krijgt; verzoekt de regering, alle belastingplichtigen binnen twee maanden persoonlijk te informeren over de mogelijke naheffing die hen te wachten staat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Schouten (t.v.v. 34002, nr. 61) over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis (Dossier 34002)
Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Schouten (t.v.v. 34002, nr. 61) over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61 Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat mensen die, vaak in noodsituaties, in een opvanghuis opgenomen worden na bijvoorbeeld mishandeling door de partner, niet door de Belastingdienst een willekeurige medebewoner als toeslagenpartner voor de belasting en sociale zekerheid toegewezen dienen te krijgen, verzoekt de regering voor 1januari 2015 maatregelen te nemen zodat alleenstaanden en alleenstaande ouders, inclusief mensen die formeel nog getrouwd zijn, geen toeslagpartner krijgen toegewezen indien zij in een opvanghuis verblijven, en gaat over tot de orde van de dag, Omtzigt Schouten ...

Motie van het lid Omtzigt over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis Motie belasting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat mensen die, vaak in noodsituaties, in een opvanghuis opgenomen worden na bijvoorbeeld mishandeling door de partner, niet door de Belastingdienst een willekeurige medebewoner als toeslagpartner voor de belasting en sociale zekerheid toegewezen dienen te krijgen; verzoekt de regering, voor 1 januari 2015 maatregelen te nemen zodat alleenstaanden en alleenstaande ouders, inclusief mensen die formeel nog getrouwd zijn, geen toeslagpartner krijgen toegewezen indien zij in een opvanghuis verblijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...