Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

51 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35450-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 29 april 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2019‒2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35450-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 29 april 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2019‒2020 A. ...

Voorstel van wet (Dossier 35450-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 29 april 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2019‒2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35450-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 29 april 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2019‒2020 A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35470-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 20 mei 2020 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2019–2020 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 35470-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 20 mei 2020 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2019–2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 35470-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 20 mei 2020 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2019–2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 35480)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 29 mei 2020 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35480)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35544)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 3 Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 35544)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 31 augustus 2020 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1 mln.). ...

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Dossier 35570-B)
Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2020 Met deze brief informeer ik u – mede namens de Staatssecretaris van Financiën als medefondsbeheerder – over het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1 mln.) totaal € 2.540.680.000Figuur 2 Geraamde ontvangsten artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1 mln.) totaal € 2.540.680.000 A. ...

Voorstel van wet (Dossier 35932)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35932)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen). ...