Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

106 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35925-IV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 32 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35851)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35851)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 december 2021 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van de inbreng van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en BIJ1 en het lid Omtzigt in het verslag van de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. ...

Nota van wijziging (Dossier 36410-X)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 23 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Derde nota van wijziging (#:-)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 42 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.244.722 5.455.381 668.894             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 28.920 28.920 21.965 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 249.167 249.167 12.714 3 Woningmarkt 4.157.089 4.157.089 487.000 4 Woonomgeving en bouw 52.486 247.486 91 5 Ruimte en omgeving 91.576 107.235 8.824 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 148.520 148.520 513 7 Arbeidszaken overheid 27.317 27.317 575 8 Kwaliteit rijksdienst 19.535 19.535 0 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 111.579 111.579 121.932             Niet beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 342.156 342.156 15.280 12 Algemeen 10.265 10.265 0 13 Nominaal en onvoorzien 6.112 6.112 0 14 VUT-fonds 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 124.918 124.918 0 Logius 206.331 206.331 0 P-Direkt 91.069 91.069 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 204.631 204.631 0 FMHaaglanden 106.452 106.452 0 SSC ICT 258.681 258.681 0 Rijksvastgoedbedrijf 1.312.800 1.312.800 0 Dienst van de Huurcommissie 13.214 13.214 0         Totaal 2.318.096 2.318.096 0   Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 12.433 7.000 Logius 400 0 P-Direkt 19.982 8.000 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 1.527 0 FMHaaglanden 8.106 4.200 SSC ICT 85.331 30.000 Rijksvastgoedbedrijf 771.043 575.775 Dienst van de Huurcommissie 0 0       Totaal 898.822 624.975 TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in twee eerdere nota’s van wijziging verwerkt. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 50 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten             Totaal 0 0 0             Beleidsartikelen       1 Woningmarkt 0 0 0 2 Woonomgeving en bouw 0 0 0 3 Kwaliteit rijksdienst 0 0 0 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten         Logius 0 0 0 P-Direkt 0 0 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 0 0 0 FMHaaglanden 0 0 0 SSC ICT 0 0 0 Rijksvastgoedbedrijf 0 0 0 Dienst van de Huurcommissie 0 0 0         Totaal 0 0 0           Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten           Logius 0 0   P-Direkt 0 0   Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 0 0   FMHaaglanden 0 0   SSC ICT 0 0   Rijksvastgoedbedrijf 0 0   Dienst van de Huurcommissie 0 0           Totaal 0 0   TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII) zijn in deze nota van wijziging verwerkt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 februari 2018 Aanleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 februari 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel IV wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel Ya 28 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel Ya 28a In artikel J 6 wordt in plaats van «de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur» gelezen: de verkiezing van de leden van de eilandsraad. ...