Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 35670)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 11 augustus 2021 ALGEMEEN Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35670)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel K, onder 4, wordt «3. ...

Nota van wijzing (Dossier 35670)
Nota van wijzing Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 7 HERDRUK1 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 juni 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I, onderdeel I, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: Ia In artikel M 2 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35670)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 mei 2021 Inhoudsopgave 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35670)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35670)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35670)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 29 oktober 2020 en het nader rapport d.d. 4 december 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35670)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland. ...