Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

4838 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 78 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Tabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35928)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2019 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 35928)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanhef vervangen door: De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35928)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanduiding van de onderdelen 1 en 2 vervangen door de aanduidingen «A» en «B». ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35928)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33841)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 april 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 2.3.5, vierde lid, tweede volzin, wordt «zo zich snel» vervangen door: zich zo snel. ...

Nota van wijziging (Dossier 33841)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 35 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 maart 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd; 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33841)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 16 april 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34) (Dossier 33841)
Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34) Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2014 Afgelopen dinsdag heb ik u de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33841)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 34 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 12 maart 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 september 2015 Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In onderdeel C, subonderdeel 2 wordt na «het vierde lid» ingevoegd «wordt» en wordt «verzoeker of medeverzoeker» vervangen door: de vreemdeling. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: I Artikel I wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel C, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33852-(R2023))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...