Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2017 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz; Kamerstuk 32 399) op 2 februari jl. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 74 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 74 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 81 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 62 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 62 over een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 74 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Tanamal en Voortman ter vervanging van nr. 30 over een rol van de familievertrouwenspersoon voor naasten (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Tanamal en Voortman ter vervanging van nr. 30 over een rol van de familievertrouwenspersoon voor naasten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANAMAL EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301 Ontvangen 2 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 12:1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Motie; Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 31 over de plan coördinator (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 31 over de plan coördinator Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 61 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31 Ontvangen 2 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1:1 wordt na onderdeel r een onderdeel ingevoegd, luidende: r1. plancoördinator: plancoördinator als bedoeld in artikel 12a:1; II Artikel 5:4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 40 over het schrappen van de observatiemaatregel (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 40 over het schrappen van de observatiemaatregel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 15 over lichte voorhangbepaling in artikel 8:6 (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 15 over lichte voorhangbepaling in artikel 8:6 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 16 over de plancoordinator (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 16 over de plancoordinator Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 21 over evaluatie van verplichte zorg (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 21 over evaluatie van verplichte zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 18 over een rol van de familievertrouwenspersoon voor naasten (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 18 over een rol van de familievertrouwenspersoon voor naasten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 19 over rekening houden met best practices (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 19 over rekening houden met best practices Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 14 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de familievertrouwenspersoon dezelfde rol krijgt in het signaleren van tekortkomingen als de patiëntvertrouwenspersoon. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de familievertrouwenspersoon dezelfde rol krijgt in het signaleren van tekortkomingen als de patiëntvertrouwenspersoon. ...

Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de zorgverantwoordelijke, de betrokkene, de contactpersoon en/of de vertegenwoordiger, indien de betrokkene van mening is dat niet langer aan de criteria voor het verlenen van verplichte zorg wordt voldaan, evalueren of die verplichte zorg nog strikt noodzakelijk is. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de zorgverantwoordelijke, de betrokkene, de contactpersoon en/of de vertegenwoordiger, indien de betrokkene van mening is dat niet langer aan de criteria voor het verlenen van verplichte zorg wordt voldaan, evalueren of die verplichte zorg nog strikt noodzakelijk is. ...

Amendement van het lid Tanamal waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 8:6 en 8:25 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 8:6 en 8:25 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. ...

Amendement van het lid Tanamal dat de zorgaanbieder verplicht om vast te leggen hoe de continuïteit van geestelijke zorg geborgd wordt als een betrokkene de overgang van verplichte zorg naar vrijwillige zorg of van vrijwillige zorg naar verplichte zorg maakt. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal dat de zorgaanbieder verplicht om vast te leggen hoe de continuïteit van geestelijke zorg geborgd wordt als een betrokkene de overgang van verplichte zorg naar vrijwillige zorg of van vrijwillige zorg naar verplichte zorg maakt. ...

Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat zorgaanbieders bij het opstellen van hun beleidsplan over de toepassing van verplichte zorg rekening houden met best practices (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat zorgaanbieders bij het opstellen van hun beleidsplan over de toepassing van verplichte zorg rekening houden met best practices Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL Ontvangen 3 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de crisismaatregel of zorgmachtiging altijd moet kunnen eindigen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de crisismaatregel of zorgmachtiging altijd moet kunnen eindigen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag. ...

Amendement van het lid Tanamal waarmee de plancoördinator in het wetsvoorstel wordt geintroduceerd. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Amendement; Amendement van het lid Tanamal waarmee de plancoördinator in het wetsvoorstel wordt geintroduceerd. ...