Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

158 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de begroting geen formele doelstellingen bevat over het aantal te bouwen woningen; constaterende dat de regering in het debat over het Belastingplan wel heeft aangegeven dat er 80.000 woningen opgeleverd moeten worden in 2022, 90.000 in 2023 en 100.000 in 2024; verzoekt de regering deze doelstellingen per nota van wijziging in de begrotingswet/nota van toelichting op te nemen, samen met doelstellingen over het aantal betaalbare huur- en koopwoningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Omtzigt over bepalen hoeveel starters gemeenten moeten huisvesten Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bepalen hoeveel starters elke gemeente moet huisvesten de komende jaren en dat op dezelfde manier dwingend op te gaan leggen aan gemeentes zoals gedaan wordt met andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XIII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 40 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-X)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XIV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 50 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-VIII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 95 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-V)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal Motie belasting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over in lagere regelgeving vastleggen dat per familiegeneratie slechts één keer geprofiteerd kan worden van de BOR (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt over in lagere regelgeving vastleggen dat per familiegeneratie slechts één keer geprofiteerd kan worden van de BOR Motie belasting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 10 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal fiscale advieskantoren bij bedrijfsopvolging de volgende constructie aanbeveelt: – de oude generatie schenkt de onderneming aan de jonge generatie en gebruikt de BOR; – na meer dan vijf jaar koopt de oude generatie de onderneming terug van de jonge generatie tegen een zo hoog mogelijke prijs, waardoor er een schuld ontstaat; – na verloop van tijd gaat de onderneming via de BOR/BOF bij overlijden of via een tweede schenking over aan de jonge generatie, zodat er de facto geen schenk/erfbelasting betaald wordt; van mening dat binnen een familie per generatie slechts één keer geprofiteerd moet kunnen worden van de BOR; verzoekt de regering dat vast te leggen in de lagere regelgeving en daarmee deze constructie, dubbel BOF'en, onmogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...