Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

254 resultaten

Voorstel van Rijkswet (Dossier 33873-(R2026))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33873-(R2026))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 33873-(R2026))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33873-(R2026))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 juli 2014 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 14 maart 2014 met betrekking tot het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het bovengenoemde Protocol nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33968-(R2033))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie handel Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 2 mei 2014 en het nader rapport d.d. 13 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33968-(R2033))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 33968-(R2033))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet economie handel Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33968-(R2033))
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering economie handel Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 september 2014 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag met betrekking tot het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het bovengenoemde verdrag. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33968-(R2033))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie handel Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45). ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33992-(R2034))
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 4. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33992-(R2034))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 december 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33992-(R2034))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Hoofdstuk I – Algemeen 1. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 33992-(R2034))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33992-(R2034))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33992-(R2034))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 11 juli 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34038-(R2039))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 25 februari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 31 oktober 2014 verslag uitgebracht van haar bevindingen over de wetsvoorstellen die benodigd zijn voor de ratificatie van het verdrag. ...

Nota van verbetering (Dossier 34038-(R2039))
Nota van verbetering Nota van verbetering recht staatsrecht Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 8 oktober 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In de beweegreden wordt «artikel 91 van de Grondwet» vervangen door: artikel 91, eerste lid, van de Grondwet. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34038-(R2039))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34038-(R2039))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34038-(R2039))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 juli 2014 en het nader rapport d.d. 17 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...