Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over het hoorrecht (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over het hoorrecht Amendement ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over een zware voorhang (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over een zware voorhang Amendement ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het vervangen van de rekenrente door het projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 te kunnen indexeren (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het vervangen van de rekenrente door het projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 te kunnen indexeren Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over koopkracht als pensioendoelstelling opnemen (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over koopkracht als pensioendoelstelling opnemen Amendement ...

Amendement van het lid Den Haan over de kosten van de vereniging van pensioengerechtigden of gewezen deelnemers (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over de kosten van de vereniging van pensioengerechtigden of gewezen deelnemers Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Den Haan ter vervanging van nr. 62 over het hoorrecht (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Den Haan ter vervanging van nr. 62 over het hoorrecht Amendement ...

Amendement van het lid Den Haan over een andere verdeling (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over een andere verdeling Amendement ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de mogelijkheid schrappen om met geleend geld te beleggen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de mogelijkheid schrappen om met geleend geld te beleggen Motie ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van het lid Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen met experts die kritische tegengeluiden laten horen (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen met experts die kritische tegengeluiden laten horen Motie ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de compensatie van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar (Dossier 36067)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de compensatie van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen Motie ...

Motie van het lid Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over het meenemen van de verwachte prijsinflatie (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over het meenemen van de verwachte prijsinflatie Amendement ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over onder het begrip "pensioendoelstelling" ook opnemen in welke mate een pensioen na ingang behoud van koopkracht nastreeft (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan c.s. over onder het begrip "pensioendoelstelling" ook opnemen in welke mate een pensioen na ingang behoud van koopkracht nastreeft Motie ...

Amendement van de leden Omtzigt en Den Haan ter vervanging van nr. 94 over de vergoeding van het hoorrecht (Dossier 36067)
Amendement van de leden Omtzigt en Den Haan ter vervanging van nr. 94 over de vergoeding van het hoorrecht Amendement ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen Motie ...